Meld skade

Velg forsikringen det gjelder fra listen under for å finne riktig fremgangsmåte og kontaktinformasjon.

Vi gjør oppmerksom på at BFOs kollektive forsikringer er fremforhandlet på vegne av medlemmene, men at et skadeoppgjør er en sak mellom deg som medlem og forsikringsselskapet.

Dersom du er uenig i svaret fra forsikringsselskapet kan du kontakte BFO Forsikring for en vurdering og eventuell hjelp i din forsikringssak. 

Foto: Forsvarets arkiv
Foto: Forsvarets arkiv

Spørsmål og svar