BFO Reise

Forsikringen er tilpasset et militært yrkesliv, og dekker deg og din familie, på reise i hele verden, hele døgnet.

Foto: Forsvarets arkiv
Foto: Forsvarets arkiv

BFO Reise leveres av Europeiske Reiseforsikring. Deres verdensomspennende nettverk gir ekstra trygghet på reisen.

Som medlem i BFO, får du BFO Reise, med mindre du reservere deg.

Forsikringen gjelder på tjeneste- og fritidsreiser i hele verden i inntil 90 dager, også reiser som starter på tjenestestested (aktuelt for pendlere), personell som tjenestegjør i utlandet og i PE-stillinger eller tilsvarende. Forsikringen dekker også utreise fra fartøy. 

Ekstra gode vilkår

Vi ønsker å trekke frem noen ekstra gode vilkår som er trygt å ha i ryggen når du går ut fra huset ditt:

  • Super helårsforsikring
  • Europeiske har nettverk i hele verden og finner godkjente leger/sykehus i nærheten av deg
  • Helsetelefon - Kontakt en norsktalende sykepleier å få medisinske råd - helt gratis
  • Dekker egenandelen ved skade på leiebil - ubegrenset dekning
  • Dekker uhellsskader på blant annet mobil og kamera
  • Ingen egenandel på tyveri, sykdom eller forsinkelser i reiseplanen
  • Forsinket bagasje tjenestereise - 10 000 kr
  • Forsinket bagasje fritidsreise - 5 000 kr
  • Tap av hotell og arrangementer ved forsinkelse på minst 8 timer

Viktig: Du ikke må sende elektronisk eller optisk utstyr, skjøre gjenstander, medisiner, penger, pass, smykker o.l, som innsjekket bagasje. 

Digitalt forsikringsbevis (reisekort)

Last ned Europeiske Reiseforsikrings-appen og få digitalt reisekort. Du kan også enkelt melde skade direkte i appen. Polisenummer: SP635065.

Skal du til et land som krever et forsikringsbevis på engelsk (insurance certificate), ta kontakt med BFO Forsikring, så ordner vi dette for deg. 

Spørsmål og svar