BFO Reise

BFO Reise er spesialtilpasset våre medlemmer, med dekning i hele verden for deg og din familie.

Foto: Forsvarets arkiv
Foto: Forsvarets arkiv

Reiseforsikringen har dekning i hele verden, døgnet rundt. BFO Reise leveres av Europeiske Reiseforsikring og deres verdensomspennende nettverk gir ekstra trygghet på reisen.

Som medlem i BFO, får du BFO Reise, med mindre du reservere deg.

Forsikringen gjelder på tjeneste- og fritidsreiser i hele verden i inntil 90 dager, også reiser som starter på tjenestestested (aktuelt for pendlere), personell som tjenestegjør i utlandet og i PE-stillinger eller tilsvarende. 

Forsikringen dekker også utreise fra fartøy. 

Digitalt forsikringsbevis (reisekort)

Last ned Europeiske Reiseforsikrings-appen og få digitalt reisekort. Du kan også melde skade direkte i app.

Ekstra gode vilkår

Vi ønsker å trekke frem noen ekstra gode vilkår som er trygt å ha i ryggen når du går ut fra huset ditt:

  • Super helårsforsikring
  • Europeiske har nettverk i hele verden og finner godkjente leger/sykehus i nærheten av deg
  • Helsetelefon - Kontakt en norsktalende sykepleier å få medisinske råd - helt gratis
  • Dekker egenandelen ved skade på leiebil - ubegrenset dekning
  • Dekker uhellsskader på blant annet mobil og kamera
  • Ingen egenandel på tyveri, sykdom eller forsinkelser i reiseplanen
  • Forsinket bagasje tjenestereise - 10 000 kr
  • Forsinket bagasje fritidsreise - 5 000 kr
  • Tap av hotell og arrangementer ved forsinkelse på minst 8 timer
  • Veterinærutgifter (innenfor EU/EØS) - 5 000 kr

Viktig: Du ikke må sende elektronisk eller optisk utstyr, skjøre gjenstander, medisiner, penger, pass, smykker o.l, som innsjekket bagasje. 

Spørsmål og svar