BFO Kritisk sykdom

BFO Kritisk sykdom er en frivillig tilleggsforsikring til BFO-pakken, som gir deg og/eller din partner økonomisk trygghet når du trenger det som mest.

Foto: Forsvarets arkiv
Foto: Forsvarets arkiv

Ved kritisk sykdom får medlem som har BFO-pakken, samt medlemmets barn (1 -21 år) en engangsutbetaling på 1 G og behandlinger hos psykolog.

Med denne tilleggsforsikringen, får du mulighet til å øke forsikringssummen for deg og/eller din partner.

BFO Kritisk sykdom dekker de samme sykdommene/skadene som er inkludert i BFO-pakken.

Retten til erstatning utløses når diagnose er stilt av medisinsk spesialist. Forsikringen utbetaler erstatning én gang for samme sykdom/lidelse.

Unntak

Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist tegn de første tre månedene etter at du tegnet forsikringen (karenstid) eller dersom du selv har fremkalt eller forverret en lidelse. 

Velg størrelsen på utbetalingen selv

Du/partner velger selv hvilken dekning du/dere ønsker å kjøpe ut i fra deres behov. Velg mellom utbetaling på 3 G (kr 355 860), 6 G (kr 711 720) eller 9 G (kr 1 067 580).  

Det er en forutsetning at man har BFO Pakken eller BFO Partner fra før, for å kunne kjøpe forsikringen. 

 

Spørsmål og svar