BFO Uførhet

Denne tilleggsforsikringen kan kjøpes som utvidelse til BFO-pakken eller BFO Partner.

livsforsikring.jpg

I BFO er vi opptatt av at forsikringene våre skal passe for alle våre medlemmer, uansett livssituasjon.

BFO Uførhet er en frivillig tilleggsforsikring som gir deg som medlem og/eller partner muligheten til å kjøpe høyere dekning ved uførhet, utover det som allerede finnes i BFO-pakken og BFO Partner. 

Velg dekning selv

Du/partner velger selv hvilken dekning du/dere ønsker å kjøpe i klosser på 3 G opp til 18 G.

  • 3 G gir en forsikringssum på kr 355 860
  • 18 G gir en forsikringssum på kr 2 135 160 

Denne forsikringen utbetales i tillegg til BFO-pakken/BFO Partner og forsikringer du/dere ellers har, også i Statens Pensjonskasse.

Det er en forutsetning at man har BFO-pakken eller BFO Partner fra før for å kjøpe forsikringen. 

 

Spørsmål og svar