BFO Uførerente

En frivillig tilleggsdekning som kan kjøpes av medlem eller partner, som utvidelse til BFO-pakken. Velg mellom 1G eller 2G.

Foto: Forsvarets arkiv
Foto: Forsvarets arkiv

Etter 12 måneders sammenhengende sykmelding, reduseres inntekten til ca 66 %.

Med denne forsikringen får du utbetaling hvis du har vært minst 40 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende - akkurat når du trenger det som mest!

Forsikringen utbetales i fire år, så lenge du er minst 40 % sykmeldt, eller du mottar arbeidsavklaringspenger. Utbetalingen følger uføregraden i prosent. 

Velg dekning selv

Du/partner velger selv hvilen dekning du/dere ønsker å kjøpe, enten 1 G eller 2 G.

  • 1 G gir en forsikringssum på kr 118 620
  • 2 G gir en forsikringssum på kr 237 240

Det er en forutsetning at man har BFO-pakken eller BFO Partner fra før, for å kunne kjøpe forsikringen.

Spørsmål og svar