BFO Partner

BFO Partner er en livsforsikring som inkluderer dødsfall og arbeidsuførhet. Forsikrigen er et svært prisgunstig alternativ til rene gjeldsforsikringer.

Foto: Forsvarets arkiv
Foto: Forsvarets arkiv

Med BFO Partner kan du sikre at også din kjære har gode dødsfall- og uføredekninger - trygt, fleksibelt og mye rimeligere.

Du kan kjøpe kun dødsfalldekning, eller dekning ved dødsfall og uførhet.

Gjeldsforsikring dekker gjelden ved død og i noen tilfeller også ved uførhet. Det er vanligvis dyrt og lite fleksibelt, og kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for partner, spesielt om man er samboere.

Dødsfall

Erstatning etter denne forsikringen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke.

Tabellen under viser erstatningsbeløp for partner ved dødsfall

Alder Antall G Forsikringssum i kr
18-50 15 1 672 155
51-54 14,25 1 588 547,25
55-59 11,25 1 254 116,25
60-65 7,5 836 077,5

Uførhet

Forsikringen gir rett til erstatning ved minst 40 % sykmelding / mottak av arbeidsavklaringspenger, i en sammenhengende periode på minst to år.

Du kan ha rett til uføreutbetaling selv om uførheten ikke er bedømt varig.

Kontakt BFO Forsikring for informasjon.

Sykdommen/skaden som fører til uførhet må oppstå før utgangen av året partner fyller 60 år.

Tabellen viser erstatningsbeløp for partner ved arbeidsuførhet

Alder Antall G Forsikringssum i kr
18-40 13 1 449 201
41-49 12,51 1 394 577,27
50-54 8,06 898 504,62
55-59 5,59 623 156,43
60 3,12 347 808,24

Ønsker du høyere forsikringssum? 

Du kan utvide forsikringen ved å kjøpe tilleggsdekninger. Dette kan du lese mer om her: 

Disse kan kun kjøpes om du allerede har BFO Partner. 

Spørsmål og svar