BFO Partner

BFO Partner er en livsforsikring som inkluderer dekning for dødsfall, ev. også arbeidsuførhet. Forsikringen er et svært prisgunstig alternativ til rene gjeldsforsikringer.

Foto: Forsvarets arkiv
Foto: Forsvarets arkiv

Med BFO Partner kan du sikre at også din kjære har gode dødsfall- og uføredekninger - trygt, fleksibelt og mye rimeligere.

Du kan kjøpe dekning for dødsfall, eller for både dødsfall og uførhet.

Mange har gjeldsforsikring knyttet til lån. Dette er vanligvis dyrt og lite fleksibelt, og er låst til gjelden. Gjeldsforsikring kan også få alvorlige økonomiske konsekvenser om man er samboere.

Dødsfall

Erstatning etter denne forsikringen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke.

Tabellen under viser erstatningsbeløp for partner ved dødsfall

Alder Antall G Forsikringssum i kr
18-50 15 1 672 155
51-54 14,25 1 588 547
55-59 11,25 1 254 116
60-65 7,5 836 078

Uførhet

Forsikringen gir rett til erstatning ved minst 40 % sykmelding / mottak av arbeidsavklaringspenger, i en sammenhengende periode på minst to år.

Du kan ha rett til uføreutbetaling selv om uførheten ikke er bedømt varig.

Kontakt BFO Forsikring for informasjon.

Sykdommen/skaden som fører til uførhet må oppstå før utgangen av året partner fyller 60 år.

Tabellen viser erstatningsbeløp for partner ved arbeidsuførhet

Alder Antall G Forsikringssum i kr
18-40 13 1 449 201
41-49 12,51 1 394 577
50-54 8,06 898 505
55-59 5,59 623 156
60 3,12 347 808

Ønsker du høyere forsikringssum? 

Du kan utvide forsikringen ved å kjøpe tilleggsdekninger. Dette kan du lese mer om her: 

Disse kan kun kjøpes om du allerede har BFO Partner. 

Spørsmål og svar