BFO-pakken

BFO-pakken er en omfattende personforsikring. Den består av 8 unike elementer, med gode dekninger innen liv og helse. Flere av dekningene inkluderer også partner og barn.

Foto: Forsvarets arkiv
Foto: Forsvarets arkiv

BFO-pakken tilbys eksklusivt til BFOs medlemmer, og dekker deg hjemme og ute, hele døgnet og i hele verden. Hele 80% av BFOs medlemmer har valgt å ha denne forsikringspakken. 

Krigsrisiko- og ekstremsportdekning

BFO-pakken har krigsrisiko- og ekstremsportdekning.

Med krigsrisiko menes skader/dødsfall som direkte følger av krig og krigslignende handlinger, på lønnet tjeneste/oppdrag for Forsvaret/den norske stat. Dekningen gjelder i hele verden, hele døgnet. Krigsrisikodekningen gjelder kun medlem.

Ekstremsport defineres som kampsport, fallskjermhopping, kappritt, fjellklatring, rappellering og dykking uansett dybde. Aktivitetene må ikke være i strid med norsk lov. Ekstremsportdekningen gjelder både medlem/partner/barn.

Ingen helseerklæring

Ved innmelding blir du automatisk med på BFO-pakken, uten å levere helseerklæring. Du kan velge å reservere deg, men må da levere helseerklæring om du ønsker BFO-pakken ved et senere tidspunkt.

Er du fordelsmedlem må du levere helseerklæring før du kan kjøpe BFO-pakken.

Dette får du i pakken:

Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig, ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis, forsikringsvilkår og avtalene mellom Befalets Fellesorganisasjon og det aktuelle forsikringsselskap som sammen med skadetilfellet legges til grunn for vurderingen.

BFO dykker - tilleggsdekninger.jpg

Tilleggsdekninger

Dersom du ønkser å utvide noen av forsikringsdekningene i BFO-pakken/BFO Partner, kan du kjøpe tilleggsforsikringer: 

Disse kan kun kjøpes dersom du allerede har BFO-pakken/BFO Partner. 

Jeg har BFO UNG, bør jeg ha BFO-pakken i tillegg?

Vi anbefaler alle tjenestegjørende å kjøpe BFO-pakken i tillegg til BFO UNG. BFO-pakken er en omfattende personforsikring, med langt bedre vilkår, flere elementer og høyere utbetalingssummer enn i ulykkesforsikringselementet i BFO UNG. 

Spørsmål og svar