BFO Barn

BFO Barn er blant markedets beste barneforsikring. Forsikringen kan starte når barnet er mellom 3 måneder og 18 år, og gjelder til barnet har fylt 26 år.

BFO Barn.jpg

Barneforsikring er et viktig supplement til utbetalingen fra NAV og BFO-pakken, og gir både familien og barnet økonomisk sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet.

Forsikringen gir engangsutbetaling og månedlig utbetaling ved uførhet, dekker medisinsk invaliditet som følge av ulykke, og har dekning for flere alvorlige sykdommer, inkludert: 

 • Kreft
 • Hjernesvulst
 • MS (Multippel sklerose)
 • Organtransplantasjon
 • Diabetes mellitus type 1
 • Ulcerøs colitt
 • Cystisk Fibrose
 • Morbus Crohn/Crohns sykdom
 • Leddgikt
 • Nyresvikt
 • Lammelser
 • Alvorlig hjerneskade

 

Hva får du fra NAV og hvilke tillegg gir BFO Barn?

BFO Barn kan barnet ditt ha helt frem til fylte 26 år, og er en ekstra trygghet å ha i oppveksten. NAV og BFO-pakken gir noen utbetalinger, men med BFO Barn får barnet bl.a. uførepensjon helt til  67 år dersom barnet skulle bli ufør.     

                    

                                           * Hjelpestønad, grunnstønad og pleiepenger etter behovsprøving ved                                                                                          langvarig pleie, og ekstrautgifter pga. sykdom/skade                             

Dekning NAV BFO Barn BFO- Pakken
Medisinsk invaliditet etter ulykke 0* Inntil 3012 900 Inntil 4 270 320
Utvalgte sykdommer 0* 456 500 118 620
Uførhet uansett årsak 0* 967 780 -
Uførpensjon uansett årsak ca. 310 000 73 040 pr. år fra 18-67 år -
Dagpenger ved sykehus opphold Behovsprøvd* 730 kr. pr./dag etter 8 døgn 400 pr./dag etter 5 døgn, inntil 1 år
Behandlingsutgifter ved ulykke Behovsprøvd* 111 477 213 516
Dødsfall uansett årsak Behovsprøvd* 111 477 -
Ombygging av bolig 0 250 000 50 000

 

                                                                                                                      

 

Spørsmål og svar