BFO Barn

BFO Barn er blant markedets beste barneforsikring. Forsikringen kan starte når barnet er mellom 3 måneder og 18 år, og gjelder til barnet har fylt 26 år.

BFO Barn.jpg

Barneforsikring er et viktig supplement til utbetalingen fra NAV og BFO-pakken, og gir både familien og barnet økonomisk sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet.

Forsikringen gir engangsutbetaling og månedlig utbetaling ved uførhet, dekker medisinsk invaliditet som følge av ulykke, og har dekning for flere alvorlige sykdommer, inkludert: 

 • Kreft
 • Hjernesvulst
 • MS (Multippel sklerose)
 • Organtransplantasjon
 • Diabetes mellitus type 1
 • Ulcerøs colitt
 • Cystisk Fibrose
 • Morbus Crohn/Crohns sykdom
 • Leddgikt
 • Nyresvikt
 • Lammelser
 • Alvorlig hjerneskade

Hva får du fra NAV og hvilke tillegg gir BFO Barn?

BFO Barn kan barnet ditt ha helt frem til fylte 26 år, og er en ekstra trygghet å ha i oppveksten. NAV og BFO-pakken gir noen utbetalinger, men med BFO Barn får du bl.a uførepensjon helt til barnet ditt er 67 år dersom barnet skulle bli ufør.

Dekning NAV BFO Barn BFO-pakken
Medisinsk invaliditet etter ulykke 0 2 875 950 Inntil 3 830 364
Utvalgte sykdommer 0 435 750 106 399
Uførhet uansett årsak 0 923 790 -
Uførepensjon uansett årsak ca 310 000 69 720/år fra 18-67 -
Dagpenger ved sykehusopphold Behovsprøvd 697 400 kr/dag etter 5 døgn, inntil ett år
Behandlingsutgifter ved ulykke Behovsprøvd 106 399 191 518
Dødsfall uansett årsak Behovsprøvd 106 399 -
Ombygging av bolig 0 250 000 50 000

Spørsmål og svar