BFO Innbo

Forsikringen er tilpasset et militært yrkesliv, og dekker skader på innbo og løsøre ved eksempelvis tyveri, brann og uhell.

Foto: Forsvarets arkiv
Foto: Forsvarets arkiv

BFO Innbo inkluderer også forsikring mot uhell og tyveri når du tar ting med deg ut av hjemmet. Søler du kaffe over PC-en din, eller mobilen din blir stjålet, er dette dekket.

Forsikringen gjelder hjemme, på kaserne og i militære forlegninger i inn- og utlandet, samt om bord på Forsvarets fartøy. Forsikringen gjelder også på midlertidig bosted, på annet sted i hele verden, som følge av arbeid i Forsvaret.  

Hvem er omfattet av forsikringen? 

BFO Innbo gjelder medlem/partner/barn med samme folkeregistrerte adresse. Personer i et bokollektiv regnes ikke som faste husstandsmedlemmer.  

BFO Innbo omfatter også barn som flytter hjemmefra for studier eller førstegangstjeneste i inntil 2 år uten å melde adresseendring i Folkeregisteret.

Som medlem i BFO, får du BFO Innbo, med mindre du reserverer deg.

Skal du til et land som krever et forsikringsbevis på engelsk (insurance certificate), ta kontakt med BFO Forsikring, så ordner vi dette for deg.

Ekstra gode vilkår

Her er noen vilkår vi tror er viktig for medlemmene våre:

  • Containerforsikring 
  • Innbo utland (må stå på den tjenestegjørende)
  • ID-tyveri 
  • Uhellskade på sportsutstyr i bruk, inntil kr 40 000 
  • Skader ved flytting (gjelder transport, inn- og utbæring) – ubegrenset dekning 
  • Utleieforsikring- skader og økonomisk tap ved utleie av helårsboliger 
  • Bekjempelse av skadedyr – inntil kr 150 000
  • Enkeltgjenstander og samlinger – inntil kr 500 000
  • Skade på bunad og tilbehør til denne - inntil kr 500 000

Forsikring for elsparkesykkel

Fra 2023 må du ha ansvarsforsikring (lovpålagt). Kontakt forsikringskontoret, så hjelper vi deg. 

Spørsmål og svar