BFO Utdanning

Gratis forsikring for elever, kadetter og 1. års lærlinger.

Foto: Forsvarets arkiv
Foto: Forsvarets arkiv

Dersom du er under utdannelse får du følgende gratis forsikringer hos BFO:

  • BFO UNG som inkluderer BFO Reise, BFO Innbo og ulykkesforsikring
  • Advokatbistand: 15 timer gratis pr. år (mer informasjon her)
  • Taps- og skadeforsikring: Dekker tap og skade fra kr. 1 000 til kr. 10 000.
    Tapet/skaden må først behandles som en TS-sak og du må erklære deg ikke skyldig. Oppstår det uenighet med avdeling, kontakt BFO. 

2. års lærlinger får BFO UNG gratis, men ikke advokatbistand og taps- og skadeforsikring. Advokatbistand har du gjennom BFO-pakken dersom du har den.

Hva skjer når jeg er ferdig med utdanningen?

Vi har laget en side proppfull av viktig informasjon vedrørende ditt medlemskap når du etter hvert går fra å være under utdanning til å bli tjenestegjørende medlem. Her vil du finne nyttig informasjon om hva kontingenten din kommer til å koste, forsikringer vi tilbyr og mye mer.

Les mer på bfo.no her

 

 

Spørsmål og svar